Klachtenregeling

 

Klachtenregeling
Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening dan kunt u een klacht indienen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. De navolgende regeling is van toepassing op de klachtprocedure.

 1. Indienen van een klacht
  Een klacht zendt u schriftelijk aan het bestuur van Holthuizen c.s. Advocaten (Postbus 75955, 1070 AZ, Amsterdam). Dat kan ook per e-mail (
  v.holthuizen@hhlaw.nl danwel jw.hilhorst@hhlaw.nl).
  Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, is het van belang dat u de volgende zaken opneemt in uw brief:

 • Uw naam, adres en woonplaats, en eventueel uw telefoonnummer en email adres;
 • Het nummer van uw dossier bij Holthuizen c.s. Advocaten;
 • De datum waarop u uw brief verstuurt;
 • Een duidelijke omschrijving van uw klacht;
 • Kopie├źn van documenten die de klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

 1. Ontvangstbevestiging
  U ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

In deze ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over de naam van degene die de klacht behandelt en over het verloop van de klachtenprocedure.

 1. Behandeling van de klacht
 • Het bestuur van Holthuizen c.s. Advocaten wijst een bemiddelaar aan, dat kan het bestuur zelf zijn.
 • De bemiddelaar zal de betrokken advocaat over de klacht in kennis stellen en deze in de gelegenheid stellen daar binnen een te stellen termijn (schriftelijk) op te reageren.
 • De bemiddelaar kan u tijdens de beoordeling van de klacht vragen om extra informatie.
 • Indien de bemiddelaar dit nodig acht, kunnen beide partijen worden uitgenodigd voor een gesprek.
 • De bemiddelaar draagt zorg voor een snelle en behoorlijke behandeling van de klacht.
 • Indiening van een klacht schort de afhandeling van het dossier in principe niet op.
 1. Reactie op uw klacht

U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie op uw klacht. Indien vertraging ontstaat, wordt dat onder opgave van redenen kenbaar aan u gemaakt.
Holthuizen c.s. Advocaten streeft er na om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

5. Vervolg

Indien u met de uitkomst niet tevreden bent, kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan de zogeheten deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam.

 

Contact

Heeft u meer vragen? Neem dan contact met ons op

Holthuizen Advocaten
Overschiestraat 55
1062 HN Amsterdam

+31(0)20 6538530
info@hhlaw.nl