Gerechtelijke incasso

Meerdere rechtsmaatregelen direct inzetbaar

 

  • Dagvaardingsprocedure
  • Faillissementsaanvraag
  • Conservatoir beslag
  • Incasso kort geding

Gerechtelijke maatregelen om uw vordering te incasseren

In de meeste gevallen incasseren wij uw vordering zonder tussenkomst van de rechter. Dat sluit echter niet uit dat het in bepaalde gevallen toch nodig is om rechtsmaatregelen in te zetten om uw vordering te incasseren. Wij kunnen in dat geval alle mogelijke rechtsmaatregelen voor u inzetten en voor elk bedrag. Een advocaat is namelijk de incassopartner met de meeste gerechtelijke mogelijkheden.

  • Lid Vereniging voor Incasso- en Procesadvocaten (VIA)
  • Alle rechtsmaatregelen inzetbaar
  • Fixed fees voor het opstarten van rechtsmaatregelen
  • 24/7 online inzage in uw dossiers
  • 30 jaar proceservaring

1. Kosteloze beoordeling

Een advocaat beoordeeld uw dossier en zendt u een advies op maat met een overzichtelijke kostenopgave

2. Akkoord rechtsmaatregelen

Na uw akkoord zal uw vaste advocaat de rechtsmaatregel voor u opstarten

3. Gerechtelijke procedure

U wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de procedure en alle processtukken zijn in te zien in HH-Online

4. Ten uitvoerlegging

De voor u behaalde gerechtelijke titel wordt ten uitvoer gelegd

Gerechtelijke incasso

Holthuizen Incasso advocaten

Wij kunnen alle mogelijke rechtsmaatregelen voor u inzetten om uw vordering te verhalen. Per zaak zullen wij u adviseren over de mogelijkheden voor uw vordering. 

Dagvaardingsprocedure: Door uw debiteur te dagvaarden kunnen wij een vonnis behalen voor uw vordering. Met een vonnis heeft u meer mogelijkheden om uw vordering op uw debiteur te verhalen. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op de bankrekening van uw debiteur.

Faillissementsaanvraag: Voor zakelijke incasso is de faillissementsaanvraag een zeer effectieve rechtsmaatregel om uw vordering te verhalen. Vaak komt er onder de druk van de faillissementsaanvraag namelijk alsnog een oplossing met uw debiteur. Wanneer uw debiteur zelfs niet met een voorstel komt n.a.v. van een faillissementsaanvraag staat in de regel vast dat verhaal van uw vordering echt niet meer mogelijk is.

Conservatoir beslag:  Een conservatoir beslag is een beslaglegging waarbij je nog geen vonnis hebt en dient tot het zekerstellen van uw recht.  Door beslag te leggen op bijvoorbeeld een onroerende zaak, bankrekening of tegoeden van uw debiteur bij derden, heeft u de zekerheid dat vordering kan worden verhaald. Een conservatoir beslag dient altijd binnen 2 weken te worden opgevolgd met een dagvaarding in de hoofdzaak. Dan oordeelt de rechter over uw dossier en of het beslag kan worden geëxecuteerd. Wij kunnen binnen 24 uur al een conservatoir beslag voor u leggen. 

Incasso kort geding: Dit is een spoedvoorziening om op kortere termijn dan een reguliere dagvaardingsprocedure een vonnis te behalen. Deze maatregel is met name geschikt voor onbetwiste vorderingen. Bij een incasso kort geding is er in de regel altijd een mondelinge behandeling van de zaak. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet als u door de onbetaalde facturen zelf betalingsproblemen krijgt.

Kosten bij gerechtelijke incasso

Holthuizen Incasso advocaten

Hieronder ziet u met welke kosten u rekening dient te houden bij gerechtelijke procedures. U ontvangt sowieso altijd een duidelijke kostenopgave van ons voordat wij een gerechtelijke procedure opstarten voor uw incassozaak. Pas na uw akkoord zullen wij de rechtmaatregelen voor u opstarten.

Salaris gemachtigde: Dit zijn de kosten voor het opstellen van de gerechtelijke stukken, zoals de dagvaarding, het faillissementsrekest of een beslagrekest. Dit is ook de vergoeding voor alle tijd die uw advocaat verder aan uw zaak besteedt. Bijvoorbeeld bij de mondelinge behandeling van uw zaak in de rechtbank. 

Griffierechten: Dit zijn de kosten die u betaalt aan de rechtbank om uw zaak te behandelen. 

Explootkosten: Waneer u een rechtsmaatregel opstart worden de gerechtelijke stukken aan uw debiteur betekend door een deurwaarder. De kosten voor dit soort ambtshandelingen door deurwaarders zijn wettelijk bepaalt is het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).

Informatiekosten: Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor KvK uittreksels en kosten voor uittreksels uit de Basisregristratie personen (BRP). 

 

Ervaringen van onze klanten

Het voordeel van een incasso-advocaat

Wist u dat ons incasso-advocaten kantoor niet duurder is voor incassozaken dan een incassobureau of deurwaarder? Wij werken namelijk allemaal binnen dezelfde wettelijke kaders voor incassokosten.  Uw voordeel is echter dat u bij ons veel meer terug krijgt voor dat zelfde incassotarief.

Juridische kennis & expertise: Complexere en betwiste dossiers worden direct door onze gespecialiseerde advocaten behandeld. Zo worden uw belangen direct daadkrachtig vertegenwoordigd en kan een gang naar de rechter vaak worden voorkomen. 

Alle rechtsmaatregelen direct beschikbaar: Alleen een advocaat kan alle rechtsmaatregelen inzetten om uw facturen te verhalen. Zo kunnen wij ook vorderingen boven €25.000,- aanhangig maken bij de rechtbank. Ook kunnen wij het faillissement van uw debiteur aanvragen en een conservatoir beslag leggen (beslag voor vonnis).

Aanvullend onderzoek: Elk dossier wordt door ons direct inhoudelijk beoordeeld. Waar nodig doen wij aanvullend onderzoek naar uw debiteur.

Hoogste opleidingsniveau: Iedereen kan een incassobureau beginnen, een advocaat wordt je pas na een universitaire opleiding. Onze advocaten blijven jaarlijks hun kennis op pijl houden van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. 

Toezicht door de Orde van Advocaten: Wij werken conform de wettelijke voorschriften en hierop wordt ook toegezien door de Orde van Advocaten. 

Toegang tot informatie overheidsregisters: Als advocatenkantoor hebben wij toegang tot informatie van de overheid, zoals de Basisregristratie Personen (BRP). Deurwaarders hebben dit ook, maar incassobureaus bijvoorbeeld niet.  

Wilt u uw facturen ter incasso aan ons overdragen? 

U kunt uw onbetaalde facturen eenvoudig aan ons overdragen met de knop onder deze tekst. Wilt u eerst nog advies? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Hieronder ziet u waar u bij ons op kan rekenen bij de incasso van uw vordering. 

Kosteloos advies vooraf: Voordat u een dossier aan ons uit handen geeft kunt u hierover altijd kosteloos (juridisch) advies bij ons inwinnen. Zo weet u vooraf of u de juiste stappen heeft ondernomen.

Direct actie: Uw debiteur wordt uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van uw dossier door ons gesommeerd. Dossiers voor 16:00 uur aangeleverd worden in de regel dezelfde dag nog opgestart.

Lage kosten : Uw debiteur betaalt de incassokosten en als verhaal van uw vordering niet mogelijk is geldt no cure, no pay. Uw kostenrisico is daarmee minimaal. 

Vaste contactpersonenU krijgt een vaste incassospecialist en incasso-advocaat toegewezen die gedurende het hele traject voor u klaar staan en altijd telefonisch en per mail voor u bereikbaar zijn.

Online inzage: Ons online incassoportal geeft u 24/7 actueel inzicht in de voortgang van uw dossiers. U kunt eenvoudig nieuwe dossiers aanmelden, uw lopende en gesloten dossiers tot in detail inzien, exporten en u heeft ook een volledig inzicht in de financiële afwikkeling van uw dossiers.

Snel uw geld: Ontvangen betalingen worden in gemiddeld 2 werkdagen naar u doorgestort. De gelden van onze cliënten worden altijd ontvangen en verwerkt via onze stichting beheer derdengelden, conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uw geld wordt dus veilig beheerd.

Incasso overdragen

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.