Faillissementsaanvraag

Een daadkrachtige rechtsmaatregel om alsnog betaling af te dwingen

 • Effectief: Zorgt vaak alsnog voor betaling van uw vordering
 • Snel: Meestal binnen 3 weken al een oplossing
 • Geeft uw vordering de hoogste prioriteit 
 • Alleen inzetbaar door een advocaat

De faillissementsaanvraag als incassomiddel

Voor zakelijke vorderingen is de faillissementsaanvraag een zeer effectieve rechtsmaatregel om betaling van uw vordering af te dwingen.

Vaak komt er onder de druk van de faillissementsaanvraag namelijk alsnog een oplossing met uw debiteur. Wanneer uw debiteur zelfs niet met een voorstel of gehele betaling komt n.a.v. van een faillissementsaanvraag staat in de regel vast dat verhaal van uw vordering echt niet meer mogelijk is. De faillissementsaanvraag zorgt er daarmee voor dat u snel weet waar u aan toe bent. 

Het faillissement van uw debiteur aanvragen en toch uw vordering betaald krijgen?

U verwacht het misschien niet, maar toch is dit gelukkig vaak het resultaat van een faillissementsprocedure. Het aanvragen van het faillissement hoeft dus niet persé tot het daadwerkelijk faillissement van uw debiteur te leiden. Dit is ook niet het doel dat wij met deze maatregel willen bereiken, want dat doel is betaling van uw vordering.

De meeste ondernemers zullen natuurlijk alles op alles zetten om een faillissement af te wenden. Zorgt uw debiteur voor een oplossing voor of op de faillissementszitting dan voorkomt deze het faillissement.  Bij gehele of gedeeltelijke betaling voor de faillissementszitting kan de aanvraag namelijk worden ingetrokken of aangehouden. Daardoor is de faillissementsaanvraag één van de meest effectieve gerechtelijke incassomaatregelen. Een maatregel die alleen door een advocaat kan worden ingezet en die deurwaarders en incassobureaus niet zelf voor u kunnen uitvoeren.

Advocaten gespecialiseerd in faillissementsprocedures

Advocaten gespecialiseerd in faillissementsaanvragen

Wij hebben een jarenlange ervaring in het aanvragen van faillissementen en zijn lid van de specialistenvereniging voor incasso- en procesadvocaten. Wij worden voor deze expertise naast door onze cliënten rechtstreeks ook door andere incassogemachtigden en door kredietverzekeraars ingeschakeld.

Binnen gemiddeld 3 weken een faillissementszitting

Bij een faillissementsprocedure heeft u snel een zitting, in de regel zelfs al met 3 weken. Uw debiteur moet dus snel in actie komen om het faillissement af te wenden. U weet dus snel of uw vordering nog wordt voldaan of dat uw debiteur uw vordering echt niet kan voldoen en failliet zal gaan.

Maximale prioriteit voor uw vordering bij debiteur

De vordering van de crediteur die het faillissement aanvraagt zal bij de debiteur de hoogste prioriteit krijgen. Met een faillissementsaanvraag prikt u dus direct door de vertragingstactieken van uw debiteur heen.

Alleen door een advocaat inzetbaar

De faillissementsaanvraag is een rechtsmaatregel die enkel door advocaten kan worden ingezet. Alleen met een advocaat als incassopartner heeft u deze daadkrachtig maatregel direct tot u beschikking.

Wilt u het faillissement van uw debiteur aanvragen?

Holthuizen Icasso Advocaten is onder meer gespecialiseerd in faillissementsprocedures

Wij adviseren u graag.

 

 

Vereisten voor een faillissementsaanvraag

Holthuizen Incasso advocaten

Voor de aanvraag van een faillissement zijn er twee vereisten:

 1. De schuldenaar dient in een toestand te verkeren waarin hij is opgehouden te betalen.

 2. Er moet sprake zijn van pluraliteit van schuldeisers. Dit houdt in dat indien een crediteur het faillissement aanvraagt van een debiteur er minimaal 1 andere schuldeiser moet zijn. De vordering van deze andere schuldeiser dient dan als steunvordering of als medeaanvrager in de faillissementsprocedure.

Steunvordering

Een steunvordering is een vereiste voor een faillissmentsaanvraag, omdat er meerdere schulden onbetaald moeten zijn gelaten door debiteur. Een steunvordering hoeft echter niet direct kenbaar te zijn in de aanvraag van het faillissement.
Bij de faillissementszitting moet de steunvordering wel kenbaar worden gemaakt. Door de steunvordering niet direct kenbaar te maken bij uw debiteur biedt dit de mogelijkheid tot onderhandeling over úw vordering. Indien u tot een akkoord kan komen over de betaling van uw vordering kan de faillissementsaanvraag worden ingetrokken. De steunvordering is dus pas echt nodig tijdens de faillissemenstzittig en niet daarvoor al. 

Betwiste vordering

Wanneer een vordering door de debiteur gemotiveerd wordt betwist is een faillissementsaanvraag niet mogelijk. De vordering is dan namelijk in de regel te weinig concreet voor een rechter om het faillissement uit te spreken. Voor dergelijke vorderingen adviseren wij een dagvaaringsprocedure.

Wat zijn de gevolgen voor uw debiteur bij een faillissement?

 1. Er zal een curator worden aangewezen die de onderneming zal gaan afwikkelen

 2. Een curator zal de bezittingen van het bedrijf verkopen om de schuldeisers te voldoen en zal onderzoeken of een eventuele doorstart mogelijk is

 3. De curator zal ook onderzoeken of er sprake is van een paulianeuze transactie voorafgaand aan het faillissement, dit betreffen transacties vlak voor het faillissement

 4. De curator onderzoekt bestuurdersaansprakelijkheid om te bepalen of de bestuurders door hun handelen mogelijk privé aansprakelijk zijn jegens de schuldeisers.

 5. Bestuurder verliest het beheer en de beschikking over het vermogen van de onderneming

 6. Zekerheden en borgstellingen worden ingewonnen door schuldeisers die daar over beschikken.

Wanneer is een faillissemenstaanvraag te adviseren?

Indien uw debiteur is gestop te betalen en uw vordering niet een te gering bedrag betreft kan een faillissementsaanvraag een goed optie zijn.  Deze rechtsmaatregel zorgt ervoor dat uw vordering de hoogste prioriteit krijgt bij uw debiteur. De debiteur moet namelijk op zeer korte termijn met een oplossing komen als deze zijn faillissement nog wilt voorkomen. 

In deze situaties kan een faillissementsaanvraag uitkomt bieden:

 • Uw debiteur reageert niet meer op minnelijke betalingsverzoeken
 • Uw debiteur geeft prioriteit aan andere schuldeisers boven uw vordering
 • Er zijn geen concrete verhaalsmogelijkheden om beslag op te leggen
 • U heeft al een vonnis, maar het executietraject heeft niet tot betaling geleid

Wat kost een faillissementsaanvraag?

Bij een faillissementsaanvraag dient u rekening te houden met de volgende kosten, kosten voor het opstellen van het verzoekschrift door de advocaat, de griffierechten voor de rechtbank en betekeningskosten voor het bezorgen van het verzoekschrift aan de debiteur. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de exacte kosten voor gehele procedure voor uw vordering.

In de tabel hieronder vindt u een indicatie voor de kosten van een faillissementsaanvraag.

Overzicht kosten faillissementsaanvraag bij Holthuizen Advocaten:

Verzoekschrift Vanaf € 550,-
Griffierecht € 676,-
Betekeningskosten € 90,-
Totaal Vanaf € 1.316,-

Heeft u vragen?

Bel ons op +31 (0)20 6538530 of e-mail naar info@hhlaw.nl