Incassospecialist voor Transport & Logistiek

No cure, no pay incassodiensten 

 • Advocaten met kennis van vervoersrecht
 • Incasso op basis van no cure, no pay
 • Trainingen voor debiteurenbeheer
 • Incasso online indienen en 24/7 inzage
 • Jarenlange ervaring in transport incasso

Incasso voor transport & logistiek

Bij het incasseren van onbetaalde facturen voor bedrijven in transport en logistiek is meer nodig dan slechts kennis van incasso, kennis van vervoersrecht is hierbij een absoluut vereiste.

Bij incasso voor vervoersbedrijven spelen vaak specifieke problemen, zoals: korte verjaringstermijnen, BTW problematiek, schade, aansprakelijkheid, tariefafspraken en disputen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden.

Ons kantoor is als geen ander thuis in deze problematiek en kent alle relevante wetten en verdragen, waaronder:

 • Fenex
 • CMR
 • AVC
 • LSV
 • TLN betalingsvoorwaarden
 • Treaty of Warsaw & Treaty of Montreal

Incassowerkwijze

De meeste incassozaken lossen wij op in het minnelijke incassotraject. Wij kunnen echter ook direct alle mogelijke rechtsmaatregelen inzetten om uw onbetaalde facturen te incasseren. Onze incassospecialisten en advocaten zorgen dat uw facturen snel en professioneel worden geïncasseerd. 

Snel, transparant en persoonlijk; daar staan wij voor. Daarom gaan wij dezelfde dag nog voor u aan het werk als u uw incasso vóór 16.00 uur aan ons overdraagt. U kunt uw incasso’s online bij ons indienen en 24/7 de voortgang inzien via ons online portal. En wij stellen alles in het werk om de hoofdsom, de rente én de incassokosten voor u te verhalen. Geen resultaat? Dan bent u ons geen kosten verschuldigd.

Hier kunt u bij ons op ons rekenen

Kennis wetten en verdragen

Wij weten waar de kansen en gevaren liggen in de verschillende voorwaarden voor transport en logistiek.  Deze kennis zetten wij in om uw vordering voor u te incasseren.

Juridische ondersteuning

Wij bieden juridische ondersteuning voor uw afdeling debiteurenbeheer. Bijvoorbeeld bij het uitoefenen van uw retentierecht of pandrecht conform de transport voorwaarden.

Training voor uw debiteurenbeheer

Wij geven trainingen voor uw personeel in de vervoersrechtelijke aspecten van debiteurenbeheer en incasso.

Jarenlange ervaring in transport en logistiek

Wij werken al vele jaren voor bedrijven in binnenlands wegtransport, grensoverschrijdend wegtransport, expeditie, zeevracht en internationaal luchttransport. Door deze ervaring kunnen wij u beter bijstaan bij het incasseren van uw onbetaalde transportfacturen.

Daadkrachtige rechtsmaatregelen, zoals beslaglegging

Waar nodig kunnen wij direct meerdere rechtsmaatregelen inzetten. Zo kunnen wij al binnen 24 uur beslag leggen op zendingen of bijvoorbeeld de bankrekening van uw debiteur.

Heeft u vragen?

Bel ons op +31 (0)20 6538530 of e-mail naar info@hhlaw.nl 

Ervaringen van onze klanten

Minnelijke incasso

Holthuizen Incasso advocaten

In het minnelijke incassotraject werken wij op basis van no cure, no pay. U kunt uw dossier tot in detail online volgen en uw vaste contactpersoon en advocaat staan altijd voor u klaar. Wij houden uiteraard rekening met uw wensen en zorgen dat onze aanpak naadloos aansluit op uw voortraject.

Direct actie

Wij schrijven uw debiteur uiterlijk binnen 24 uur en in al onze communicatie zit een iDeal betaallink, zodat uw debiteur gemakkelijk en snel kan betalen.

Advies vooraf

Voordat u een dossier aan ons uit handen geeft kunt u hierover altijd kosteloos (juridisch) advies bij ons inwinnen. 

Persoonlijke aanpak

U krijgt een vaste incassospecialist en een vaste advocaat toegewezen. Uw incassospecialist zal uw incassozaken van begin tot eind te behandelen en is uw primaire aanspreekpunt. Uw advocaat staat u bij in meer complexe zaken, gerechtelijke procedures en met juridisch advies.

24/7 online inzicht

U kunt de voortgang en resultaten van uw incassozaken volgen in ons online incassoportal HHonline. 

Minimaal kostenrisico

De Nederlandse incassowetgeving maakt het mogelijk om de kosten voor de incasso van uw vordering op uw debiteur te verhalen. Uw debiteur voldoet dus onze kosten en u ontvangt uw volledige hoofdsom. Bij ons krijgt u naast uw hoofdsom ook de voor u geïncasseerde rente. Wanneer uw vordering niet of niet geheel kan worden verhaald in het minnelijke incassotraject geldt no cure, no pay.  

Gerechtelijke incasso

Holthuizen Incasso advocaten

In de meeste gevallen incasseren wij uw vordering zonder tussenkomst van de rechter. Dat sluit echter niet uit dat het in bepaalde gevallen toch nodig is om rechtsmaatregelen in te zetten om uw vordering te incasseren. Wij kunnen in dat geval alle mogelijke rechtsmaatregelen voor u inzetten en voor elk bedrag.

Dagvaardingsprocedure 

Door uw debiteur te dagvaarden kunnen wij een vonnis behalen voor uw vordering. Met een vonnis heeft u meer mogelijkheden om uw vordering op uw debiteur te verhalen. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op de bankrekening van uw debiteur.

Faillissementsaanvraag

Voor zakelijke incasso is de faillissementsaanvraag een zeer effectieve rechtsmaatregel om uw vordering te verhalen. Vaak komt er onder de druk van de faillissementsaanvraag namelijk alsnog een oplossing met uw debiteur. Wanneer uw debiteur zelfs niet met een voorstel komt n.a.v. van een faillissementsaanvraag staat in de regel vast dat verhaal van uw vordering echt niet meer mogelijk is.

Conservatoir beslag  

Een conservatoir beslag is een beslaglegging waarbij je nog geen vonnis hebt en dient tot het zekerstellen van uw recht.  Door beslag te leggen op bijvoorbeeld een onroerende zaak, bankrekening of tegoeden van uw debiteur bij derden, heeft u de zekerheid dat vordering kan worden verhaald. Een conservatoir beslag dient altijd binnen 2 weken te worden opgevolgd met een dagvaarding in de hoofdzaak. Wij kunnen binnen 24 uur al een conservatoir beslag voor u leggen. 

Incasso kort geding

Dit is een spoedvoorziening om op kortere termijn dan een reguliere dagvaardingsprocedure een vonnis te behalen. Deze maatregel is met name geschikt voor onbetwiste vorderingen. Bij een incasso kort geding is er in de regel altijd een mondelinge behandeling van de zaak. 

Incasso overdragen

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.

Vergelijk hier de verschillen tussen  incassopartners:

  Incasso-Advocaat Deurwaarder Incassobureau

No cure, no pay voor minnelijke incasso

Verplichte derdenrekening (uw gelden gewaarborgd)

Procederen voor zaken > € 25.000

Faillissementsaanvragen

Conservatoire beslaglegging (Beslaglegging voor vonnis)

Verplichte vakopleiding en bijscholing

Toezicht op handelen (tuchtrecht)

Beëdigd door rechtbank

Toegang tot informatie overheidsregisters

 

 

Het voordeel van een incasso-advocaat

Wist u dat ons advocatenkantoor niet duurder is voor incassozaken dan een incassobureau of deurwaarder? Wij werken namelijk allemaal binnen dezelfde wettelijke kaders voor incassokosten.  Uw voordeel is echter dat u bij ons veel meer terug krijgt voor dat zelfde incassotarief.

Juridische kennis & expertise

Complexere en betwiste dossiers worden direct door onze gespecialiseerde advocaten behandeld. Zo worden uw belangen direct daadkrachtig vertegenwoordigd en kan een gang naar de rechter vaak worden voorkomen. 

Alle rechtsmaatregelen direct beschikbaar

Alleen een advocaat kan alle rechtsmaatregelen inzetten om uw facturen te verhalen. Zo kunnen wij ook vorderingen boven €25.000,- aanhangig maken bij de rechtbank. Ook kunnen wij het faillissement van uw debiteur aanvragen en een conservatoir beslag leggen (beslag voor vonnis).

Aanvullend onderzoek

Elk dossier wordt door ons direct inhoudelijk beoordeeld. Waar nodig doen wij aanvullend onderzoek naar uw debiteur.

Hoogste opleidingsniveau:

Iedereen kan een incassobureau beginnen, een advocaat wordt je pas na een universitaire opleiding.

Toezicht door de Orde van Advocaten

Wij werken conform de wettelijke voorschriften en hierop wordt ook toegezien door de Orde van Advocaten. 

Toegang tot informatie overheidsregisters

Als advocatenkantoor hebben wij toegang tot informatie van de overheid, zoals de Basisregristratie Personen (BRP). 

Wilt u uw incasso overdragen? 

U kunt uw onbetaalde facturen eenvoudig aan ons overdragen met de knop onder deze tekst. Wilt u eerst nog advies? Dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Hieronder ziet u waar u bij ons op kan rekenen bij de incasso van uw vordering. 

Kosteloos advies vooraf

Voordat u een dossier aan ons uit handen geeft kunt u hierover altijd kosteloos (juridisch) advies bij ons inwinnen. 

Direct actie 

Uw debiteur wordt uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van uw dossier door ons gesommeerd. Dossiers voor 16:00 uur aangeleverd worden in de regel dezelfde dag nog opgestart.

Lage kosten

Uw debiteur betaalt de incassokosten en als verhaal van uw vordering niet mogelijk is geldt no win, no fee. Uw kostenrisico is daarmee minimaal. 

Vaste contactpersonen:

U krijgt een vaste incassospecialist en incasso-advocaat toegewezen die gedurende het hele traject voor u klaar staan en altijd telefonisch en per mail voor u bereikbaar zijn.

Online inzage

Ons online incassoportal geeft u 24/7 actueel inzicht in de voortgang van uw dossiers. 

Snel uw geld 

Ontvangen betalingen worden in gemiddeld 2 werkdagen naar u doorgestort. De gelden van onze cliënten worden verwerkt  conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uw geld wordt dus veilig beheerd.

Incasso overdragen

Als u voor 16:00 uur uw incasso aan ons overdraagt, nemen wij vandaag nog contact op met uw debiteur.